Phấn đấu thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Ba, 05/03/2019 (GMT+7)
Đó là nhiệm vụ UBND tỉnh vừa giao các huyện, thành phố phải nỗ lực thực hiện trong năm 2019. Để thực hiện nhiệm vụ này, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cấp xã triển khai lồng ghép các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo xây dựng xã nông thôn mới đạt các tiêu chí thực chất, bền vững; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn làm tiền đề để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.
 
Năm 2019, toàn tỉnh có 15 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới là các xã: Đạ Chais (Lạc Dương); Liên Hà, Mê Linh, Phi Tô (Lâm Hà); Rô Men, Đạ K’Nàng (Đam Rông); Liên Đầm, Đinh Trang Hòa, Tam Bố (Di Linh); Lộc Nam, Lộc Lâm (Bảo Lâm); Phước Lộc (Đạ Huoai); Đạ Lây (Đạ Tẻh); và xã Đồng Nai Thượng, xã Mỹ Lâm (Cát Tiên).
 
NGUYÊN THI
,
.