Sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố
Cập nhật lúc 14:00, Thứ Ba, 05/03/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định sáp nhập Trung tâm Dân số -Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) các huyện, thành phố vào Trung tâm Y tế (TTYT) các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
Theo đó, kể từ ngày 1/3/2019, tất cả 12 Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố trực thuộc Chi cục DS-KHHGĐ được sáp nhập vào TTYT các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng.
 
Theo quyết định này, TTYT huyện, thành phố sau khi sáp nhập có chức năng cung cấp dịch vụ, chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, công tác dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. 
 
Trước mắt, TTYT cấp huyện quản lý và sử dụng nhân sự hiện có của TTYT và Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố. Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của TTYT cấp huyện và xây dựng kế hoạch, lộ trình để giải quyết đối với số lao động dôi dư so với vị trí việc làm và số lượng người làm việc được giao theo đúng quy định hiện hành.
 
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các sở ngành liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, đất đai, tài chính, tài sản, tài liệu, số lượng người làm việc… thực hiện xong trong tháng 3/2019.
 
AN NHIÊN
,
.