Ðến năm 2020, Ðơn Dương giảm 5 trường tiểu học

Cập nhật lúc 14:15, Thứ Sáu, 19/04/2019 (GMT+7)
Theo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy hoạch mạng lưới trường học huyện Đơn Dương đến năm 2020 của UBND tỉnh, số trường tiểu học trên địa bàn huyện sẽ giảm 5 trường, từ tổng số trường hiện tại 22 trường xuống 17 trường. Theo đó, sáp nhập Trường Tiểu học Nam Hiệp vào Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp, xã Ka Đô; sáp nhập Trường Tiểu học Đường Mới vào Trường Tiểu học Lâm Tuyền, thị trấn D’Ran; sáp nhập Trường Tiểu học Lạc Xuân vào Trường THCS Châu Sơn, xã Lạc Xuân; sáp nhập Trường Tiểu học Đạ Ròn vào Trường THCS Đạ Ròn, xã Đạ Ròn; sáp nhập Trường Tiểu học Kambutte vào Trường THCS Kambutte, xã Tu Tra. 
 
Việc sáp nhập nhằm mục đích phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của Nhân dân. Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo.
 
VIỆT HÙNG
,