3 hợp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân
Cập nhật lúc 09:14, Thứ Hai, 15/04/2019 (GMT+7)
Triển khai Dự án Chăm sóc sức khỏe Nhân dân giai đoạn 2, từ nay đến cuối năm 2019, tỉnh Lâm Đồng thực hiện gần 100 tỷ đồng triển khai 3 hợp phần. Trong đó, nguồn vốn ODA nước ngoài gần 94 tỷ đồng và nguồn vốn đối ứng ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng. 
 
Theo đó, hợp phần thứ nhất, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã được triển khai với những hạng mục đáng kể như: xây dựng mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện dịch vụ y tế; phát triển dịch vụ y tế dựa vào cộng đồng; cung cấp 35 suất học bổng cho học viên dân tộc thiểu số. 
 
Hợp phần thứ hai, cải thiện chất lượng và dịch vụ y tế tại trung tâm y tế huyện, gồm các công trình nâng cấp Bệnh viện Đạ Huoai, Lâm Hà; đào tạo nguồn nhân lực y tế chuyên ngành điều dưỡng, nữ hộ sinh; tiếp tục hỗ trợ 18 học viên đào tạo liên thông bác sĩ và dược sĩ…
Hợp phần thứ ba, tăng cường năng lực quản lý, giám sát các tuyến y tế từ cấp xã, phòng khám đa khoa khu vực đến cấp huyện và cấp tỉnh…
 
MẠC KHẢI 
,
.