Bổ sung điều khoản quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH
Cập nhật lúc 08:51, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết định Bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, một số điều sẽ được bổ sung vào Quy chế theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 4/1/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng và có hiệu lực từ ngày 15/4/2019. Cụ thể:
 
Tại Khoản 2 Điều 6, bổ sung: Hộ gia đình có mức sống trung bình quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ trên 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng; hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ trên 1,3 triệu đồng đến 1,95 triệu đồng. Hộ gia đình cư trú tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa có công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường; hoặc đã có, nhưng không thuộc phạm vi cấp nước sạch tập trung và chưa đảm bảo vệ sinh môi trường có nhu cầu vay vốn để thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Những người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được bên tuyển dụng tiếp nhận chính thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nhu cầu vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
Khoản 2 Điều 7, được bổ sung: Đối tượng cho vay quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, áp dụng như Chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo. Đối tượng cho vay quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này, áp dụng như Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đối tượng cho vay quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều này, áp dụng như Chương trình cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 
P.L.H
,
.