Đam Rông: 41,6% số trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
Cập nhật lúc 07:55, Thứ Ba, 16/04/2019 (GMT+7)
Hiện nay, huyện Đam Rông có 15/36 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, chiếm 41,6% tổng số trường học trên địa bàn huyện. Trong đó, bậc học mầm non có 6/9 trường đạt chuẩn, chiếm 66,6%; bậc học tiểu học có 6/14 trường đạt chuẩn, chiếm 42,8%; bậc THCS có 3/10 trường đạt chuẩn, chiếm 30%. Riêng bậc học THPT chưa có đơn vị nào đạt trường chuẩn Quốc gia. Hiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu cho UBND huyện tiếp tục đầu tư, nâng cấp các trường đã đạt chuẩn Quốc gia để đạt mức độ cao hơn. 
 
LÊ TUẤN
,
.