Đam Rông: Gần 65 tỷ đồng giảm nghèo bền vững
Cập nhật lúc 08:13, Thứ Ba, 16/04/2019 (GMT+7)
Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ gần 65 tỷ đồng, huyện Đam Rông vừa thông qua kế hoạch giảm nghèo bền vững trong cả năm 2019 với việc thực hiện Chương trình 30a và Chương trình 135 trên địa bàn. 
 
Theo đó, Chương trình 30a đầu tư hơn 57 tỷ đồng xây dựng, duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông nông thôn, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; Chương trình 135 có tổng nguồn vốn gần 8 tỷ đồng phát triển sản xuất. 
 
Cụ thể, huyện Đam Rông thực hiện 18 công trình đầu tư mở rộng hệ thống giao thông liên thôn, liên xã, hệ thống cấp nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng trường học mẫu giáo, phổ thông cơ sở…
 
Và gần 8 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình 135, huyện Đam Rông đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông vào các khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung, đồng thời nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên 8 xã: Đạ K’Nàng, Đạ RSal, Liêng SRônh, Phi Liêng, Đạ Tông, Đạ Long, Đạ M’Rông và Rô Men. 
 
VŨ VĂN
,
.