Lâm Hà: 10 giải pháp phát triển giáo dục mầm non
Cập nhật lúc 08:11, Thứ Tư, 17/04/2019 (GMT+7)
Huyện Lâm Hà bắt đầu triển khai 10 nhóm giải pháp phát triển giáo dục mầm mon trong 2 năm tới với các mục tiêu huy động đến trường 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi, 25% độ tuổi nhà trẻ, trong đó chiếm 30% trở lên trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. 
 
Cụ thể, với 5 nhóm giải pháp đầu tiên gồm: Thí điểm Đề án xã hội hóa chuyển đổi một vài cơ sở giáo dục mầm non công lập trở thành ngoài công lập; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổi mới nội dung, chương trình giáo dục mầm non; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả tuyên truyền; vận dụng phù hợp các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến trên thế giới 
 
5 nhóm giải pháp còn lại là: nhân rộng mô hình phối hợp nhà trường, gia đình và cộng đồng; bảo đảm kiên cố hóa 1 phòng/lớp; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; thực hiện chương trình sữa học đường; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. 
 
MẠC KHẢI 
,
.