Lâm Hà còn 3,11% hộ nghèo
Cập nhật lúc 09:15, Thứ Hai, 15/04/2019 (GMT+7)
Đến cuối năm 2018, toàn huyện Lâm Hà còn 1.135 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,11%, trong đó, hộ nghèo DTTS là 553 hộ, tỷ lệ 8,15%. Hộ cận nghèo 2.132 hộ, tỷ lệ 5,84%, trong đó hộ cận nghèo DTTS là 791 hộ, tỷ lệ 11,66%. Huyện Lâm Hà cũng phê duyệt danh sách hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình của 14/15 xã với 4.547 hộ; hộ mới thoát nghèo ở các xã Tân Hà, Liên Hà, Hoài Đức, Tân Thanh, Nam Ban, Gia Lâm, Đinh Văn gồm 654 hộ.
 
Được biết, trong dịp tết vừa qua, huyện đã chi trả kịp thời các khoản trợ cấp cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 7,6 tỷ đồng.
 
P.L.H
,
.