Lâm Hà được phân bổ kế hoạch vốn cho 80 công trình, dự án
Cập nhật lúc 09:05, Thứ Hai, 15/04/2019 (GMT+7)
Năm 2019 huyện Lâm Hà được phân bổ kế hoạch vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng là 203.537 triệu đồng cho 80 công trình, dự án. Tiến độ giải ngân các công trình, dự án tương đối đảm bảo theo kế hoạch, một số công trình dự án khởi công mới đã thực hiện xong các thủ tục lựa chọn nhà thầu đang triển khai thực hiện thi công theo đúng tiến độ. Trong đó, nguồn vốn xây dựng cơ bản được phân bổ 155.637 triệu đồng cho 37 công trình, dự án (16 công trình chuyển tiếp, 21 công trình, dự án khởi công mới), đã giải ngân thanh toán 21.900 triệu đồng, đạt 14,07%KH; nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ 47.900 triệu đồng để thực hiện 43 công trình (21 công trình chuyển tiếp và 22 công trình khởi công mới), đã giải ngân thanh toán 12.353 triệu đồng, đạt 26%KH.
 
PHẠM LÊ
,
.