Kinh doanh dịch vụ karaoke - không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát

Cập nhật lúc 11:06, Thứ Tư, 26/06/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke.
 
Từ 01/9/2019, không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke
Từ 01/9/2019, không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke
Theo đó, Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke gồm: là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ; không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).
 
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke chỉ được được sử dụng các bài hát phổ biến, lưu hành; chấp hành pháp luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động; bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; tuân thủ quy định của pháp luật về bản quyền tác giả; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan…
 
Ngoài trách nhiệm quy định nêu trên, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke có trách nhiệm bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng. 
 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
 
LHT
,