Đức Trọng: Tổ chức kiểm tra sát hạch viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách

Cập nhật lúc 07:41, Thứ Tư, 03/07/2019 (GMT+7)
UBND huyện Đức Trọng vừa tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách, nhằm tuyển chọn đội ngũ viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đức Trọng, đáp ứng được yêu cầu về trình độ, năng lực tại các vị trí làm việc theo quy định; đồng thời tạo điều kiện để viên chức các đơn vị yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho địa phương. 
 
Tại kỳ tuyển dụng năm nay có 143 chỉ tiêu, trong đó có 132 chỉ tiêu sự nghiệp giáo dục, 11 chỉ tiêu của các đơn vị sự nghiệp khác. Trước khi tổ chức kỳ xét tuyển, Hội đồng kiểm tra sát hạch huyện Đức Trọng đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các đơn vị theo quy định. Qua rà soát có 139 hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển, trong đó sự nghiệp giáo dục 129 người và đơn vị sự nghiệp khác 10 người.
 
N.MINH
,