Nhiều chính sách mới có hiệu lực, tác động đến nhiều người từ 01/7/2019

Cập nhật lúc 07:58, Thứ Hai, 01/07/2019 (GMT+7)
*Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng
 
Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, kể từ thời điểm này, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn so với thời điểm hiện tại 100.000 đồng.  Mức lương này được dùng để: Tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp…
 
*Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng 7,19%
 
Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Cụ thể, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trong 6 tháng cuối năm 2019 đối với các đối tượng như:
 
- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
 
- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng…
 
*Hướng dẫn tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức
 
Như đề cập ở trên, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên. Do đó, cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ thay đổi. Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn cách tính như sau:
 
- Mức lương thực nhận = Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng) x hệ số lương.
 
- Mức phụ cấp thực nhận tính theo lương cơ sở = Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng) x hệ số phụ cấp.
 
Riêng phụ cấp tính theo % lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên = (Mức lương hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ + Phụ cấp thâm niên) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.
 
*Lương Đại tá gần 12 triệu đồng/tháng
 
01/7/2019 cũng là thời điểm Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện lương, phụ cấp quân hàm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng, lương theo cấp bậc của sĩ quan quân đội được áp dụng như sau:
 
Đại tá có mức lương 11,920 triệu đồng/tháng, Thượng tá 10,877 triệu đồng/tháng, Trung tá 9,834 triệu đồng/tháng, Thiếu tá 8,940 triệu đồng/tháng, Đại úy 8,046 triệu đồng/tháng và Thượng úy 7,450 triệu đồng/tháng…
 
*Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng
 
Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa được Bộ Giao thông Vận tải quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BGTVT. Cụ thể, giá vé hạng phổ thông cơ bản cho một chiều đi như sau:
 
- Đường bay có khoảng cách dưới 500 km thuộc nhóm đường bay phát triển kinh tế, xã hội là 1,6 triệu đồng, nhóm đường bay khác là 1,7 triệu 
 
- Đường bay có khoảng cách từ 500 km - 850 km có giá tối đa 2,2 triệu đồng;
 
- Đường bay có khoảng cách từ 850 km - 1.000 km có giá tối đa 2,790 triệu đồng;
 
- Đường bay có khoảng cách từ 1.000 km - 1.280 km có giá tối đa 3,2 triệu đồng;
 
- Đường bay có khoảng cách từ 1.280 km trở lên có giá tối đa 3,75 triệu đồng.
 
M.Đ tổng hợp
,