Tổ chức 50 lớp dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 3.000 hội viên phụ nữ

Cập nhật lúc 06:53, Thứ Sáu, 12/07/2019 (GMT+7)
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, 6 tháng đầu năm 2019, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã tổ chức 50 lớp dạy nghề và chuyển giao khoa học cho 2.711 chị.
 
Cụ thể, Hội LHPN các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với Trung tâm Dạy nghề, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 14 lớp dạy nghề ngắn hạn như: nghề may công nghiệp, mây tre đan, chăn nuôi, móc len, trồng dâu nuôi tằm,... cho 537 hội viên, phụ nữ. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông, Hội Nông dân tổ chức 36 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hội thảo đầu bờ hướng dẫn về việc sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây trồng vật nuôi, phòng ngừa dịch bệnh trên gia súc, gia cầm,... với 2.174 hội viên tham gia.
 
Ngoài ra, Hội đã phối hợp tiến hành tư vấn, giới thiệu đào tạo nghề cho gần 200 chị làm việc tại các công ty trong và ngoài tỉnh, qua đó 18 chị có việc làm, 4 chị tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. 
 
Việc nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn là phụ nữ trong thời gian qua đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay.
 
THỦY NGUYỄN
,