500 đại biểu dự Hội nghị triển khai pháp luật về giáo dục nghề nghiệp

Cập nhật lúc 16:58, Thứ Sáu, 16/08/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Trong 2 ngày qua, tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức hội nghị triển khai pháp luật về giáo dục nghề nghiệp năm 2019 với sự tham dự của 500 đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.
 
500 đại biểu tham dự hội nghị triển khai phát luật về giáo dục nghề nghiệp
500 đại biểu tham dự hội nghị triển khai pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
 
Hội nghị đã báo cáo tổng quan về công tác đăng ký hoạt động; công tác tự thanh tra, kiểm tra; rà soát việc xây dựng, ban hành các quy chế, quy định triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, phổ biến quy định pháp luật có liên quan về giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn công tác liên thông, liên kết đào tạo và lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.
 
Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp báo cáo đánh giá về tình hình triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp, tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp và liên kết đào tạo, tính đến ngày 10/8/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền 56 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 6 nghị định, 6 nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, 46 thông tư và 4 thông tư liên tịch.
 
Đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã cấp 1.085 lượt giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 430 trường (gồm: 45 cơ sở giáo dục đại học và 385 trường cao đẳng). Trong đó, lĩnh vực sức khỏe có 92 cơ sở và lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có 35 cơ sở. 
 
AN NHIÊN
,