Hơn 28.000 giải pháp hữu ích, sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục được xếp loại khá trở lên

Cập nhật lúc 06:39, Thứ Sáu, 27/09/2019 (GMT+7)
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, giai đoạn 5 năm (2013 - 2018), toàn ngành có 28.046 giải pháp hữu ích, sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại khá trở lên; 5.620 lượt giáo viên được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở; 381 giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, kết quả có 239 giáo viên đoạt giải và 25 giáo viên được tặng giấy khen.
 
617 đơn vị Công đoàn cơ sở ngành Giáo dục thành lập “Tổ, nhóm nhà giáo giúp nhau cùng phát triển” thu hút 12.359 thành viên và 2.691 nhóm đăng ký thực hiện. Từ các phong trào thi đua, cuộc vận động nghiên cứu khoa học, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích; toàn ngành đã có 2.407 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.
 
Đồng thời, trong 5 năm qua, có hơn 83.000 lượt cán bộ, nhà giáo, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 6.622 người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 386 người đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 1 nhà giáo đạt Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
 
AN NHIÊN
,