Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc 19:42, Thứ Sáu, 13/09/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 5878/UBND-GT chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
 
Kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
 
Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát các quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt thuộc thẩm quyền để tích hợp nội dung có liên quan trong Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
 
Thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã được phê duyệt; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không đúng nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình.
 
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các địa phương liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khoáng sản, nhất là ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản khu vực giáp ranh địa giới hành chính, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, khai thác gây hậu quả nghiêm trọng.
 
TỨ KIÊN
,