Tập huấn về an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Cập nhật lúc 17:20, Thứ Sáu, 13/09/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 13/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn "Kiến thức An toàn thực phẩm" cho người quản lý, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP Đà Lạt. Tham dự lớp tập huấn có gần 100 đại biểu là người quản lý, người chế biến, kinh doanh các dịch vụ ăn uống do tuyến tỉnh quản lý.
 
Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống"; các văn bản quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực hành tốt về an toàn thực phẩm... Sau mỗi nội dung giảng viên đều có phần trao đổi, thảo luận cùng các đại biểu, giúp đại biểu hiểu rõ và nắm bắt tốt hơn các kiến thức đã được truyền tải.
 
Kết thúc tập huấn, học viên được xếp loại đánh giá và trao Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 
 
HOÀNG SA
,