Đơn Dương kiểm tra hoạt động Ban Lâm nghiệp xã

Cập nhật lúc 06:37, Thứ Ba, 08/10/2019 (GMT+7)
Theo kế hoạch trong tháng 10/2019, huyện Đơn Dương thành lập đoàn kiểm tra hoạt động của tất cả Ban Lâm nghiệp xã trên địa bàn.
 
Thành phần đoàn kiểm tra do Hạt Kiểm lâm huyện Đơn Dương chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cùng đại diện Đảng ủy, Ban Lâm nghiệp xã, thị trấn, đơn vị quản lý rừng. 
 
Những nội dung kiểm tra chủ yếu đối với Ban Lâm nghiệp xã ở huyện Đơn Dương gồm: Việc kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; kế hoạch hành động giảm 20% số vụ và diện tích rừng bị xâm phạm; quản lý đối tượng sinh sống bằng nghề rừng trái phép; tham mưu Chủ tịch UBND xã ngăn chặn và xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp; kết quả ký cam kết bảo vệ rừng; thống kê hộ sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp; tham gia kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường… 
 
V.VIỆT
,