Đạ Huoai: Có 61 tổ hòa giải hoạt động ở cơ sở

Cập nhật lúc 08:20, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)
Ngành chức năng huyện Đạ Huoai cho biết, toàn huyện hiện nay có 61 tổ hòa giải đang hoạt động tại các thôn, tổ dân phố với 344 hòa giải viên, trong đó có 5 hòa giải viên có trình độ chuyên môn về Luật, có 77 hòa giải viên là đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Huyện lâu nay đã thực hiện tốt Luật hòa giải cơ sở cũng như công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn; hằng năm thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên, đồng thời đôn đốc các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn lại các tổ hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn việc thực hiện chi kinh phí hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 
 
Huyện cũng thường xuyên phối hợp với hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở.
 
Đến nay, 10/10 xã, thị trấn của huyện đều đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 
HOÀNG PHƯƠNG - GIA KHÁNH
,