Gần 5 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Cập nhật lúc 06:03, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh với tổng dự toán gần 5 tỷ đồng. 
 
Tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng Luật Đấu thầu, với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng đấu thầu quốc gia, được triển khai trong quý IV năm 2019, loại hợp đồng trọn gói, thực hiện trong thời gian 90 ngày. 
 
Nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia và thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình mục tiêu năm 2019 - Chương trình mục tiêu phát triển trợ giúp xã hội.
 
D.HIỀN
,