Lâm Hà: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Cập nhật lúc 19:30, Thứ Năm, 17/10/2019 (GMT+7)
Dân vận là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, các đoàn thể, chính quyền. Trong đó, công tác dân vận chính quyền (DVCQ) có vai trò đặc biệt quan trọng. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, huyện Lâm Hà đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác DVCQ, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Việc thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao sự đồng thuận trong Nhân dân. Ảnh: N.Ngà
Việc thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao sự đồng thuận trong Nhân dân. Ảnh: N.Ngà
 
Ông Danh Mố - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lâm Hà khẳng định: Lãnh đạo huyện xác định rõ dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Bởi vậy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị, Huyện ủy và UBND huyện đã ban hành kế hoạch cụ thể về việc triển khai thực hiện dân vận chính quyền năm 2019. Đây trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
 
 Cũng theo lãnh đạo huyện Lâm Hà, để thực hiện có hiệu quả nội dung này, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ. Huyện chú trọng thực hiện nhiều giải pháp, nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, lãnh đạo huyện Lâm Hà cũng chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung này và chỉ đạo thực hiện nghiêm theo quy định. Đơn cử như thực hiện minh bạch, công khai trong niêm yết các thủ tục hành chính, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch trung tâm xã, quy hoạch nông thôn mới… Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị rà soát việc chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công đúng với quy định hiện hành. Việc này tạo được niềm tin và sự đồng thuận rất lớn từ Nhân dân. 
 
Bên cạnh đó, huyện Lâm Hà còn chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận theo phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Các cơ quan công quyền làm công tác dân vận gắn phong trào thi đua dân vận khéo với nhiều mô hình khác nhau phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Điển hình như mô hình “Nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân”...
 
Từ thống kê của Phòng Nội vụ huyện Lâm Hà cho thấy, địa phương này luôn chú trọng và tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng về công tác dân vận, nhằm nâng cao kỹ năng thực hiện công tác vận động quần chúng và thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến Nhân dân. Ngoài ra, UBND huyện đã cử toàn bộ CBCNVC tham gia các lớp kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở, đạo đức công vụ do tỉnh tổ chức, nhất là cán bộ ở bộ phận nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo huyện thường xuyên kiểm tra, kiểm soát rất kỹ việc thực hiện nhiệm vụ này. Cụ thể, từ năm 2016 đến tháng 7/2019 đã có 47 lượt kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị. Riêng năm 2018, kiểm tra 10 đơn vị và 6 tháng đầu năm 2019 kiểm tra 8 đơn vị. Qua kiểm tra, vẫn còn những tồn tại trong tuân thủ giờ giấc, thái độ ứng xử với Nhân dân, uống bia rượu buổi trưa… Đoàn kiểm tra đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh.
 
Năm 2019, nội dung DVCQ của huyện Lâm Hà được thực hiện với chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương, phát huy trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp”. Theo đó, công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đạo đức công vụ đã được đổi mới và xác định là việc làm then chốt. Huyện Lâm Hà đã có nhiều văn bản triển khai thực hiện liên quan đến quy tắc ứng xử của cán bộ, kiểm tra công vụ và xử lý vi phạm quy tắc ứng xử ... nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm khi phục vụ Nhân dân giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, Lâm Hà cũng chú trọng việc giải quyết kịp thời các vấn đề khiếu nại, tố cáo, tạo thêm niềm tin và sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Trong năm, hội đồng tiếp dân đã tổ chức tiếp 94 lượt, tiếp nhận và thụ lý 111 đơn thư. Trong đó, 75 đơn thuộc cấp huyện, 24 đơn thuộc cấp xã và 12 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác. Hiện, tất cả các đơn thư đều đã được xem xét và tiến hành giải quyết. Cùng với đó, chính quyền các cấp định kỳ thực hiện lịch tiếp công dân, xây dựng kế hoạch đi cơ sở, làm việc tại cơ sở và tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. 
 
Việc thực hiện công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cơ bản đồng bộ, có hiệu quả. Quy chế dân chủ cơ sở có những chuyển biến nhất định, nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
 
Thực hiện DVCQ là hoạt động xuyên suốt, bởi vậy Huyện Lâm Hà cũng đã đưa ra những nhiệm vụ cụ thể và giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng tới trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nội dung này. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhằm phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân, tạo động lực cho các phong trào thi đua và tạo điều kiện tối đa cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
 
NGỌC NGÀ
,