Nâng cấp đập tạm Đơng Trang, xã Đạ Tông

Cập nhật lúc 05:54, Thứ Hai, 14/10/2019 (GMT+7)
Kế hoạch trong 2 năm tới, Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông triển khai đầu tư nâng cấp các hạng mục công trình đập tạm Đơn Trang, xã Đạ Tông, với tổng kinh phí 10 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. 
 
Đây là công trình thủy lợi cấp IV, quy mô đầu tư nâng cấp các hạng mục gồm: đập dâng đầu mối dài gần 113 m, kết cấu bằng bê tông cốt thép, bộc đá hộc; 5 cửa xả nước (3 x 0,5 m) và 2 cửa xả cát (1 x 0,7 m); tuyến kênh chính dài 4.100 m; bể tiêu năng dài 5 m, rộng 20 m, sâu 6 m. 
 
Dự kiến khi nâng cấp hoàn thành, đập tạm Đơn Trang, xã Đạ Tông sẽ đảm bảo năng lực tưới tiêu cho 52 ha đất trồng lúa và 42 ha đất trồng cây lâu năm trên địa bàn. 
 
VĂN VIỆT
,