Phạt vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm 198 triệu đồng

Cập nhật lúc 06:03, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)
Theo Sở Y tế, từ đầu năm đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) được đẩy mạnh. Chi cục Vệ sinh ATTP tỉnh xây dựng và tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra liên ngành Tháng Hành động về ATTP năm 2019; kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019; kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ trong 9 tháng đầu năm 2019. 
 
Kết quả, tổng số đoàn thanh, kiểm tra là 280 đoàn, đã tiến hành kiểm tra 9.688 cơ sở, trong đó có 7.921 cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện ATTP (đạt tỷ lệ 81,8%), có 1.767 cơ sở vi phạm các quy định về ATTP (tỷ lệ 18,2%). Qua đó, các đoàn đã nhắc nhở, chấn chỉnh 1.716 cơ sở; xử lý vi phạm đối với 51 cơ sở với các hình thức sau: cảnh cáo 11 cơ sở, chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý 6 cơ sở, đình chỉ hoạt động có thời hạn 3 cơ sở và phạt tiền 31 cơ sở với tổng số tiền phạt 198 triệu đồng. 
 
AN NHIÊN
,