Tăng cường khám sàng lọc phát hiện 436 bệnh nhân lao mới

Cập nhật lúc 09:42, Thứ Hai, 07/10/2019 (GMT+7)
Có 436 bệnh nhân lao mới được phát hiện trong 9 tháng đầu năm 2019, trong đó, tỉ lệ phát hiện bệnh nhân lao phổi đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ số bệnh nhân lao phổi trong cộng đồng ở ngưỡng cho phép. 
 
Hoạt động phòng, chống lao tại Lâm Đồng được triển khai theo hướng dẫn chuyên môn của Chương trình chống lao quốc gia, Viện Lao và Bệnh phổi Trung ương. Trong 9 tháng đầu năm 2019, mạng lưới phòng, chống bệnh lao của tỉnh đã thực hiện thử đàm phát hiện bệnh cho 4.233 người, khám phát hiện 436 bệnh nhân lao mới các thể, trong đó có 241 bệnh nhân lao phổi AFB (+) đạt tỉ lệ 90,3% kế hoạch giao. 
 
Chương trình phòng, chống lao của tỉnh đã phối hợp với Trại giam Đại Bình sàng lọc bệnh lao cho phạm nhân tại trại, chụp phim XQuang cho 1.500 trường hợp.
 
Hiện tỉ lệ bệnh nhân lao phổi AFB (+) của tỉnh là 18 người/100.000 dân so với kế hoạch giao 21 người và tỉ lệ bệnh nhân lao phổi (+) mới điều trị khỏi chiếm 90%, đạt yêu cầu của Chương trình chống lao quốc gia.
 
AN NHIÊN
,