Xây dựng và nhân rộng được 2.220 mô hình, điển hình

Cập nhật lúc 05:51, Thứ Hai, 14/10/2019 (GMT+7)
Theo báo cáo của Công an tỉnh, 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được 2.220 mô hình - điển hình, trong đó có 1.369 điển hình tập thể và 851 điển hình cá nhân. Nhiều mô hình trong số này mang lại hiệu quả thiết thực và đã được phát huy, nhân rộng như mô hình “Camera an ninh” tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; “Tiếng kẻng an ninh” tại huyện Đức Trọng và “Tổ tuần tra dân cử, dân nuôi” tại huyện Lâm Hà, “Tổ an toàn” tại huyện Đạ Tẻh… 
 
Cũng theo báo cáo của Công an tỉnh, hiện hầu hết các địa phương trong tỉnh đều triển khai các mô hình khu dân cư “Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông”, “Khu dân cư lành mạnh không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, thành lập, củng cố và duy trì các mô hình, các tổ chức tự quản về an ninh trật tự như Tổ hòa giải, Tổ an ninh nhân dân, các câu lạc bộ… nhằm tập hợp, vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông; tham gia hòa giải, giải quyết những tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở, nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, xảy ra điểm nóng, phức tạp... 
 
N.NGHĨA
,