Người có uy tín đã phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống

Cập nhật lúc 06:37, Thứ Sáu, 13/12/2019 (GMT+7)
Đó là một trong những đánh giá được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết hoạt động người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 và bàn phương hướng năm 2020 do huyện Đức Trọng tổ chức ngày 12/12.
 
Huyện Đức Trọng hiện có 77 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm qua, đội ngũ những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thực sự phát huy vai trò và tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Thông qua các cuộc vận động, các hội nghị ở địa phương, nhiều người có uy tín đã có ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giúp Đảng bộ cơ sở có chủ trương đúng đắn về công tác cán bộ, công tác vận động quần chúng ở cơ sở, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
 
Song song với các hoạt động trên, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện cũng đã tích cực vận động và giúp đỡ nhiều hộ đồng bào tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Bản thân người có uy tín và gia đình cũng có nhiều đóng góp tích cực như: hiến đất làm đường, tham gia lao động công ích, gương mẫu trong phát triển kinh tế hộ gia đình; tham gia tích cực các phong trào tại địa phương...
 
T.VŨ
,