Thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 06:32, Thứ Sáu, 13/12/2019 (GMT+7)
Thực hiện Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ Y tế, đến nay, Lâm Đồng có 143/147 (đạt tỷ lệ 97,3% xã, phường, thị trấn) đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Có 113/116 xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí y tế (tiêu chí 15) của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 97,41% số xã toàn tỉnh.
 
Ngành Y tế tổ chức Hội thi về Quy tắc ứng xử góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân. Ảnh: A.Nhiên
Ngành Y tế tổ chức Hội thi về Quy tắc ứng xử góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân. Ảnh: A.Nhiên
 
Để thực hiện đạt tiêu chí 15 về NTM, ngành Y tế Lâm Đồng thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế lồng ghép với nội dung thực hiện tiêu chí 15 về y tế thuộc chương trình quốc gia xây dựng NTM, đôn đốc các huyện chỉ đạo UBND các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, trong đó duy trì kết quả đạt được tiêu chí 15. Các đơn vị y tế trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm lồng ghép triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với thực hiện chương trình xây dựng NTM tại địa phương, tập trung vào tiêu chí 15.
 
Trong năm 2019, Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra, đánh giá, phúc tra kết quả thực hiện xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế sau 3 năm được UBND tỉnh công nhận, trình UBND tỉnh công nhận lại 89 xã, phường và công nhận mới 8 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020.
 
Theo Sở Y tế, thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2019, ngành đã tập trung đầu tư hoàn thiện các công trình xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các trạm y tế (TYT) xã. Cụ thể, xây mới 12 TYT với tổng kinh phí 42 tỷ đồng, bao gồm: Đạ Pal, thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh); Đạ PLoa, Đạ Tồn (Đạ Huoai); Phúc Thọ, Phi Tô, Hoài Đức (Lâm Hà); P’Roh, Tu Tra (Đơn Dương); Tam Bố, Gung Ré (Di Linh); Liêng Srônh (Đam Rông). Nâng cấp cải tạo 20 TYT đã xuống cấp với tổng kinh phí hơn 6,9 tỷ đồng.
Đến tháng 10/2019, thực hiện tiêu chí 15 về y tế của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, gồm có (chỉ tiêu 15.1) tỉ lệ người dân tham gia BHYT, đến thời điểm thống kê có 1.090.272 người dân trong tỉnh tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT là 93,91%. 
 
Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (chỉ tiêu 15.2), toàn tỉnh có 113/116 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 97,41%. 
 
Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) (chỉ tiêu 15.3) trên toàn tỉnh là 22.480 trẻ, chiếm 19,49%.
 
Ba chỉ tiêu này hợp lại thành tiêu chí 15 về y tế của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Theo Sở Y tế, khó khăn trong thực hiện tiêu chí y tế - NTM đó là: Về tỉ lệ bao phủ BHYT, đối với xây dựng NTM chỉ tiêu yêu cầu phải đạt từ 85% dân số trở lên tham gia BHYT theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đọan 2016-2020. Đối với các xã xây dựng NTM nâng cao yêu cầu phải đạt chỉ tiêu từ 90% trở lên dân số tham gia BHYT theo Quyết định số 2103/QĐ-UBND tỉnh ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Về tiêu chí này hiện nay chưa bền vững, có một số xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt NTM vào những năm trước nhưng đến nay tỉ lệ bao phủ dân số tham gia BHYT không giữ được mức theo quy định.
 
Theo chỉ tiêu về bao phủ BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao Lâm Đồng năm 2019 là 86,3%, ngay từ tháng 10/2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác phát triển đối tượng BHYT trong 2 tháng cuối năm 2019. Trong đó, UBND tỉnh nhận định mặc dù tỉnh đã hỗ trợ thêm 40% (đối tượng chỉ còn đóng 30%) mức đóng BHYT cho đối tượng hộ nông, lâm có mức sống trung bình, nhưng đối tượng này vẫn chưa tích cực tham gia. Mặc khác, một số địa phương xảy ra tình trạng người dân tham gia BHYT hộ gia đình chuyển sang tham gia BHYT theo đối tượng hộ nông, lâm có mức sống trung bình, làm cho tỉ lệ tham gia BHYT không tăng mà chỉ dịch chuyển đối tượng tham gia BHYT, điều này dẫn đến tăng chi ngân sách địa phương nhưng không đạt mục đích tăng tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân. 
 
Vì vậy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT để đạt chỉ tiêu trung ương giao. Trong đó, tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường công tác tư vấn cho người dân chưa có thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh để người dân thấy lợi ích của việc tham gia BHYT; tăng cường phối hợp với BHXH tỉnh trong tuyên truyền chính sách BHYT. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh; xây dựng lộ trình cụ thể nhằm giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, nhất là các cơ sở khám, chữa bệnh có lượng bệnh nhân đông và trong những ngày cao điểm trong tuần. 
 
Sở Y tế đưa ra một số giải pháp để thực hiện tiêu chí 15 - y tế NTM như sau: Phối hợp với các ngành tích cực tham mưu UBND tỉnh tiếp tục phát triển BHYT toàn dân, đặc biệt BHYT cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS, các đối tượng thu nhập thấp và các đối tượng yếu thế khác. Từng bước có kế hoạch mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh thanh toán BHYT cho y tế cơ sở. Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản có chất lượng, với mục tiêu chung là bao phủ dịch vụ y tế cơ bản có chất lượng cho toàn dân. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản, chính sách đưa công tác củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, xã. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác y tế, dân số. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành y tế cơ sở, ứng dụng triển khai các phần mềm liên thông nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành thống nhất thông suốt từ tỉnh, huyện, xã.
 
AN NHIÊN
,