Cát Tiên: 595 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 06:34, Thứ Sáu, 28/02/2020 (GMT+7)
Huyện Cát Tiên vừa thông qua kế hoạch triển khai tổng kinh phí 595 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới năm 2020. Trong đó gồm 290 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng, 250 tỷ đồng nguồn vốn lồng ghép, 30 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình nông thôn mới, 25 tỷ đồng Nhân dân đóng góp.  
 
Những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới ở huyện Cát Tiên trong năm 2020 là: củng cố, hoàn thiện 9/9 tiêu chí công nhận huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới. Ở các xã nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Mỗi xã xây dựng 1 - 2 mô hình mẫu có hiệu quả kinh tế cao gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khuyến khích xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm các loại như: lúa, gạo chất lượng cao; trồng rau sạch, trồng dâu nuôi tằm, phát triển cây ăn trái…
 
Riêng xã Đức Phổ có từ 1 - 2 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; xã Gia Viễn có từ 95% số hộ chăn nuôi an toàn sinh học…
 
VĂN VIỆT
,