Đam Rông: Tiếp nhận trên 600 hồ sơ qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Cập nhật lúc 05:52, Thứ Sáu, 07/02/2020 (GMT+7)
Trong tháng 1/2020, hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của huyện Đam Rông đã tiếp nhận trên 600 hồ sơ của tổ́ chức, cá nhân. Qua thẩm định đã có trên 500 hồ sơ được giải quyết, trong đó có 497 hồ sơ đúng hạn và 12 hồ sơ quá hạn. Hiện nay, còn 90 hồ sơ chưa được giải quyết, trong đó có 69 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết và 21 hồ sơ quá hạn. 
 
Việc áp dụng mô hình một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đã giúp huyện Đam Rông tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác cải cách hành chính; qua đó, tạo ra môi trường giao tiếp, làm việc thân thiện, hiện đại, văn minh, lịch sự, đem lại sự thoải mái, hài lòng cao nhất cho công dân, tổ chức đến giao dịch tại bộ phận một cửa điện tử của huyện.
 
LÊ TUẤN
,