MTTQ thành phố Đà Lạt đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động hiệu quả

06:02, 14/02/2020

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Ủy ban MTTQ thành phố đã chủ động xây dựng chương trình hành động với nhiều hoạt động thi đua yêu nước, giám sát, phản biện... góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Ủy ban MTTQ thành phố đã chủ động xây dựng chương trình hành động với nhiều hoạt động thi đua yêu nước, giám sát, phản biện... góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.
 
Đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt kiến nghị những vấn đề tồn tại, hạn chế trên cơ sở những ý kiến phản ánh của Nhân dân
Đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt kiến nghị những vấn đề tồn tại, hạn chế trên cơ sở những ý kiến phản ánh của Nhân dân
 
Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Đà Lạt tiếp tục ổn định và phát triển, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu. Các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các cuộc vận động do MTTQ phát động, các phong trào thi đua yêu nước.
 
Ghi nhận tại các buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố thì Nhân dân thành phố Đà Lạt vui mừng trước kết quả quan trọng của Trung ương đã có nhiều quyết sách quan trọng cho đất nước, nhất là chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, xem xét thi hành kỷ luật, khởi tố, xét xử các vụ án tham nhũng, làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh nhờ có công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và thành phố, nhất là trong sắp xếp, đổi mới, tinh gọn bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Tuy nhiên, Nhân dân Đà Lạt cũng còn băn khoăn, lo lắng, chưa yên tâm về một số vấn đề như tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, còn xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự, tội phạm ma túy gia tăng; số vụ vi phạm lâm luật gia tăng và diễn biến phức tạp, trách nhiệm của một số chủ rừng và một số phường, xã trong công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa tốt. Công tác triển khai xây dựng các công trình, dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp. Công tác quản lý trật tự còn nhiều bất cập, số vụ vi phạm trật tự xây dựng tăng... Qua đó, người dân mong muốn thành phố tiếp tục có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế những bất cập, tồn tại, đưa thành phố ngày càng phát triển vững mạnh theo hướng “văn minh, hiện đại”.
 
Để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã không ngừng nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chính sách mới của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng Nhân dân, các vụ việc phát sinh để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời. Cụ thể, đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 20 luật, bộ luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Đà Lạt đã phối hợp cùng Phòng PX 15, Công an tỉnh, các đội nghiệp vụ Công an thành phố Đà Lạt tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy. 
 
Riêng đối với tội phạm trộm cắp tài sản đã tuyên truyền 950 buổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng với trên 54 ngàn lượt người tham dự. 
 
Thực hiện cấp phát trên 3.300 tài liệu, 117 ngàn tờ rơi phòng, chống tội phạm và phối hợp với các phòng, ban xây dựng được 18 mô hình tại 205 tổ dân phố, thôn tự quản về an ninh trật tự an toàn giao thông. Phối hợp Phòng Tư pháp thành phố làm tốt công tác hòa giải từ cơ sở với kết quả là năm 2019 đã tiếp nhận 168 vụ việc mâu thuẫn tranh chấp và tiến hành hòa giải thành công tại cơ sở được 132 vụ việc, đạt trên 78%, góp phần xây dựng củng cố tình đoàn kết xóm giềng, tăng cường đồng thuận xã hội. 
 
Góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng Đảng, chính quyền thành phố vững mạnh trong thời gian qua phải kể tới hoạt động giám sát và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các tầng lớp nhân dân. MTTQ thành phố đã tiến hành giám sát các nội dung mà cử tri và người dân quan tâm như: Giám sát “công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, giám sát về việc thu chi các khoản đóng góp từ nguồn kinh phí xã hội hóa các trường học, giám sát “đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức UBND phường, xã”. Bên cạnh đó, hệ thống MTTQ, các tổ chính trị - xã hội phường, xã cũng đã phối hợp với Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân thực hiện 39 cuộc giám sát toàn diện trên các lĩnh vực, tạo sự nhất trí đồng thuận cao trong Nhân dân, kịp thời điều chỉnh những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện các công trình, dự án tại địa bàn dân cư.
 
Bên cạnh đó, MTTQ thành phố đã tổ chức được nhiều hội nghị góp ý về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thành phố trong sạch vững mạnh với sự tham dự của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và hơn 200 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các khu dân cư. Qua đó, rất nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, thẳng thắn về công tác lãnh chỉ đạo, điều hành được Nhân dân phản ánh, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề còn tồn tại tại cơ sở đã được các phòng, ban, lãnh đạo thành phố tiếp thu, ghi nhận và có biện pháp điều chỉnh hợp lý. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật trong công tác tham gia xây dựng chính quyền vẫn còn một số hạn chế, tồn tại được Ủy ban MTTQ thành phố nêu ra tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2019 vừa qua. Theo bà Phạm Thị Hoa - Phó Chủ tịch MTTQ thành phố Đà Lạt cho biết: Việc nắm bắt tình hình tôn giáo, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đôi lúc đôi nơi còn chưa kịp thời, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa đi vào chiều sâu. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn đơn giản về nội dung, lúng túng trong tổ chức thực hiện. Quy chế phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên, các phòng, ban chuyên môn còn hạn chế, chưa phát huy hết trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp.
 
NGUYỆT THU