Thay đổi đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin

06:02, 14/02/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 203/TB-SGD&ĐT ra ngày 12/2/2020 về việc thay đổi đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 203/TB-SGD&ĐT ra ngày 12/2/2020 về việc thay đổi đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, số điện thoại tiếp nhận, xử lý thông tin mới là: 0888.455.050; Email: duongdaynong@lamdong.edu.vn. Số điện thoại và địa chỉ email này sẽ thay thế cho toàn bộ các số điện thoại và email tiếp nhận, xử lý trước đây.
 
LINH ÐAN