Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong ngành giáo dục

Cập nhật lúc 06:29, Thứ Hai, 17/02/2020 (GMT+7)
Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Ðồng không chỉ làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLÐ) mà còn tích cực vận động đội ngũ tham gia các phong trào thi đua, thúc đẩy hoạt động chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 
Thông qua các phong trào thi đua, các trường học tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường giáo dục thân thiện.
Thông qua các phong trào thi đua, các trường học tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường giáo dục thân thiện.
 
Nâng cao chất lượng giáo dục
 
Ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng cho hay: Một trong những phong trào thi đua trọng tâm của ngành Giáo dục là phong trào thi đua “Hai tốt”. Được phát động từ nhiều năm qua, giờ đây, khi ngành Giáo dục đang tích cực thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thì phong trào này tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Theo đó, các công đoàn cơ sở (CĐCS) đã phối hợp với chuyên môn động viên CBNG tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao chất lượng mỗi giờ lên lớp, đăng ký thực hiện giờ dạy tốt, tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở... Đồng thời, việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giáo viên các trường chủ động thực hiện. Do vậy, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. 
 
Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tiếp tục được các CĐCS hưởng ứng tích cực, phối hợp cùng với chuyên môn thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đội ngũ nhà giáo đã động viên, chia sẻ giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, CĐCS các đơn vị trường học đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở và nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trẻ theo hướng đổi mới giáo dục cũng như phân công giúp đỡ giáo viên trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm trong công tác, giảng dạy; vận động giáo viên làm và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác soạn, giảng. 
 
Phong trào “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” cũng được triển khai gắn với phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và các cuộc vận động lớn của ngành.
 
Qua đó, đẩy mạnh phong trào nữ CBNGNLĐ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp công đoàn đã tích cực vận động nữ CBNGNLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành. Nhiều CĐCS đã có những việc làm sáng tạo, thiết thực, thu hút đông đảo chị em tham gia như tổ chức tốt công tác truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản, về kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức về giới, về các chuẩn mực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc...
 
Tạo môi trường giáo dục thân thiện
 
Theo Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng - Ngô Văn Sơn, thông qua các phong trào thi đua, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường, các hoạt động về chuyên môn đã được các CĐCS các trường học quan tâm thực hiện. Các đơn vị thường xuyên tổ chức thao giảng, thi tiết dạy tốt, thực hiện dạy học tích hợp, thi làm và sử dụng có hiệu quả đồ dùng, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, thực hiện các chuyên đề về nâng cao chất lượng dạy học ở các bộ môn. Từ đó, tạo môi trường giáo dục thân thiện, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong các đơn vị, trường học. 
 
Đồng thời, các phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Gia đình nhà giáo văn hóa” tiếp tục được các cấp công đoàn trong ngành quán triệt, triển khai lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng cao đời sống văn hóa của NG và NLĐ” gắn với công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CBNGNLĐ. Các cơ quan, đơn vị trường học trong ngành thường xuyên quan tâm xây dựng trường học “xanh - sạch - đẹp”, bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất trong nhà trường, quan tâm tới việc trồng cây xanh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. 
 
Bên cạnh các phong trào thi đua của ngành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm, phối hợp với chính quyền thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc của từng CBNGNLĐ trong ngành, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị. 
 
VIỆT HÙNG
,