Chi trả đồng thời lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020

Cập nhật lúc 05:45, Thứ Sáu, 03/04/2020 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, ngày 30/3/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) đã ban hành Công văn số 1020/BHXH-TCKT bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 5/2020 qua hệ thống bưu điện. 
 
Theo đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 sẽ tổ chức vào cùng một kỳ. Cơ quan bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt phải đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
 
BHXH Việt Nam giao BHXH các tỉnh, thành phố chủ trì, thống nhất với Bưu điện tỉnh về thời gian chi trả; báo cáo UBND tỉnh về phương án tổ chức, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn cho người hưởng các chế độ theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện xong trước ngày 31/5/2020.
 
NGUYỄN TIẾN ĐẠT
,