Đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật lúc 16:57, Thứ Ba, 07/04/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc, chất lượng dịch vụ viễn thông trong phòng chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, thực hiện Công văn số 1103 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công văn 1881 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông phòng, chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cho phép các cán bộ, công nhân viên và xe ô tô (đã đăng ký truớc với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương) được phép di chuyển, ra vào các khu vực bị cách ly để ứng cứu mạng luới viễn thông. 
 
Trong truờng hợp tại các tòa nhà quản lý, điều hành mạng luới, trạm viễn thông có nguời bị nhiễm Covid-19 mức độ F0, buộc phải thực hiện cách ly tập trung các đối tuợng khác, đề nghị cho phép bộ phận trực kỹ thuật của doanh nghiệp viễn thông tại các khu vực đó đuợc thực hiện tự cách ly tại chỗ để vừa tuân thủ theo quy định của Nhà nước về phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác vận hành hệ thống viễn thông không bị gián đoạn.
 
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Điện lực Lâm Đồng ưu tiên cung cấp, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố về nguồn điện tại các địa điểm quản lý, điều hành, vận hành mạng lưới viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông để đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc hoạt động liên tục 24/24.
 
C.PHONG
,