Đam Rông: Xây dựng hệ thống chính trị sau một nhiệm kỳ

Cập nhật lúc 06:01, Thứ Hai, 27/04/2020 (GMT+7)
Nhiệm kỳ qua, hệ thống chính trị cơ sở ở Đam Rông đã dần được củng cố. Điều này nhằm nâng cao chất lượng cán bộ cũng như sức mạnh của bộ máy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đóng vai trò quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội ở Đam Rông.
Việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đóng vai trò quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội ở Đam Rông.
 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Đam Rông đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở vững mạnh”. Đó là cơ sở để Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi bộ; phát hiện, khắc phục những sai sót, yếu kém ở cơ sở...
 
Để làm được điều này, trước hết việc kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đã được thực hiện. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, một số chi bộ đã được giải thể, sáp nhập hoặc thành lập thêm các chi bộ mới để tăng hiệu quả hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Đơn cử như giải thể và sáp nhập Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Chi bộ Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng, giải thể Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể, Đảng bộ cơ quan chính quyền, Chi bộ Trung tâm nông nghiệp..., trên cơ sở đó thành lập một số chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện kiên quyết, nhằm sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Theo thống kê từ Ban Tổ chức Huyện ủy Đam Rông, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với 10 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, cho ra khỏi Đảng theo nguyện vọng đối với 6 đảng viên. Song song với đó, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đặc biệt được chú trọng. Do việc tạo nguồn tốt nên số lượng đảng viên được kết nạp mới hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. 5 năm qua, Đảng bộ huyện Đam Rông đã kết nạp 437 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.697 đảng viên, tăng 369 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Trong đội ngũ đảng viên của Đam Rông, đảng viên khối xã chiếm đến 68,3%, đảng viên nữ chiếm 34,6%, đảng viên người DTTS chiếm 34,9% và có 29,9% đảng viên là người có đạo. Việc đảng viên nữ, đảng viên người DTTS hay đảng viên có đạo ngày càng tăng, góp phần làm cơ cấu đảng viên thay đổi tích cực. Đây là cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội thuận lợi ở các địa bàn. 
 
Trong định hướng phát triển các chi bộ thôn vững mạnh, Đam Rông lấy việc sâu sát với cơ sở làm điều kiện để nắm bắt và lãnh đạo kịp thời hoạt động của chi bộ thôn. Từ đầu năm 2016 đến nay, trung bình mỗi tháng 1 lần trực tiếp đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện xuống tận các thôn để trực tiếp lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Thường trực Huyện ủy đã dự sinh hoạt tại tất cả 56 thôn trong toàn huyện. Hướng về cơ sở cũng là nội dung mà Đam Rông chọn làm trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và công tác dân vận của Đảng. Việc sâu sát với cơ sở tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các chương trình, cuộc vận động lớn ở địa phương như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo... Theo đó, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế ở huyện nghèo đã đạt được khá ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,1%/năm, tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 0,7%, tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt trên 4.561 tỷ đồng. Hộ nghèo giảm bình quân 6%/năm... Ông Bùi Văn Hởi - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong 5 năm xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã huy động, lồng ghép các nguồn lực với tổng vốn hơn 1.300 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, đã có 4 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Đam Rông phấn đấu về đích NTM vào năm 2023. Chủ tịch UBND huyện cũng khẳng định thêm, so với đội ngũ cán bộ thiếu và yếu như trước đây, hiện nay lực lượng cán bộ ở Đam Rông đã dần được chuẩn hóa, ngang tầm nhiệm vụ.
 
Và để thực sự phát huy chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc trong nhiệm kỳ qua. Nội dung kiểm tra, giám sát thường được tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm như quản lý đất đai, tài chính, tài nguyên khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng, chống tham nhũng... Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 91 lượt tổ chức đảng, 385 đảng viên, giám sát chuyên đề 19 tổ chức đảng và 56 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng tiến hành kiểm tra các đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và việc thi hành kỷ luật ở các tổ chức đảng... Qua đó, đã xác định 50 đảng viên vi phạm, trong đó 45 đồng chí vi phạm đến mức phải xem xét và thi hành kỷ luật. Điều này góp phần thắt chặt kỷ luật Đảng và thúc đẩy hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. 
 
Những nỗ lực của Huyện ủy Đam Rông nhiệm kỳ qua trong nâng cao hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên đã góp phần nhìn nhận rõ đạo đức, năng lực của cán bộ, để lựa chọn, đào tạo, bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ hợp lý. Đồng thời, đó cũng là cơ sở để địa phương tiến hành tinh gọn bộ máy hướng đến hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhằm xây dựng chính quyền vững mạnh. Bộ máy được củng cố tạo ra sự đổi mới trong công tác điều hành ở các lĩnh vực, kịp thời giải quyết những bức xúc trong Nhân dân, cải cách thủ tục hành chính...
 
Qua một nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị cơ sở ở Đam Rông không ngừng được tăng cường, lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng được củng cố. Đó là động lực tạo niềm tin mạnh mẽ để Đam Rông hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
HOÀNG MY
,