Đảng bộ xã Ninh Gia chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật lúc 06:04, Thứ Hai, 27/04/2020 (GMT+7)
Đảng bộ xã Ninh Gia (Đức Trọng) hiện có 216 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ trực thuộc. Với phương châm: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”; trong những năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ninh Gia ngày càng đổi mới, phát triển.
 
Đảng bộ xã Ninh Gia luôn gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội để địa phương ngày càng giàu đẹp
Đảng bộ xã Ninh Gia luôn gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội để địa phương ngày càng giàu đẹp
 
Đồng chí Nguyễn Vương Tuyền - Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề để triển khai, tổ chức thực hiện. Cụ thể như: Nghị quyết về xây dựng Đảng bộ, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh; Nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; Nghị quyết về quốc phòng an ninh...; đồng thời Đảng bộ đã tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến cán bộ và đảng viên trong toàn xã. Cùng với đó, Đảng ủy chú trọng việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
 
Cùng với tăng cường công tác xây dựng Ðảng, Ðảng bộ xã Ninh Gia tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trong đó xác định nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng NTM. Với đặc thù là một xã thuần nông, Ðảng ủy xã chỉ đạo UBND xã và các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình liên doanh, liên kết trong đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất tập trung.
 
Ðến nay, xã Ninh Gia đã thực hiện chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng diện tích 293 ha (tăng 27,9 ha so với năm 2018), 73 hộ dân có hợp đồng tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đối với sản phẩm rau, gà, lợn. Thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng lúa 1 vụ sang trồng dâu nuôi tằm ở thôn Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Ninh Hòa, Đăng Srôn. Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã và Hội Nông dân xã tăng cường công tác vận động người trồng cà phê thực hiện chương trình tái canh, đến nay diện tích tái canh cà phê đã đạt 1.157 ha. 
 
Nhận thấy địa phương có lợi thế để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ vì địa bàn xã nằm trên Quốc lộ 20, 28B; Ðảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn mở rộng sản xuất, kinh doanh, khuyến khích các hộ dân phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới, do đó đã có nhiều nghề mới được du nhập và phát triển mạnh như nghề mộc, cơ khí, sắt, nhôm kính… Từ đó góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương cũng như nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ phát huy thế mạnh của địa phương cũng được phát triển, hiện toàn xã có 448 cơ sở kinh doanh buôn bán ổn định, 240 quầy kinh doanh tại chợ Ninh Gia. Cùng với đó, Đảng ủy xã Ninh Gia cũng xây dựng nghị quyết về phát triển hình thức du lịch canh nông (đến nay có 1 mô hình) và phát huy lợi thế của mặt hồ nằm trên địa bàn xã trong thời gian tới. 
 
Nổi bật trong thời gian qua, Ðảng bộ xã đã lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân tích cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Trước khi triển khai, xã Ninh Gia gặp nhiều khó khăn nhưng với chủ trương khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM, Ðảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng tham gia, nhất là việc tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân và Nhân dân tự nguyện đóng góp công sức xây dựng các công trình cộng đồng. Tiêu biểu trong thực hiện chương trình xây dựng NTM là sự phát huy vai trò của các bí thư chi bộ như: Bí thư Chi bộ Lê Bá Chinh (Chi bộ thôn Ninh Hòa); Hoàng Ngọc Anh (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ninh Thiện); Nguyễn Đình Thủy (Bí thư Chi bộ thôn Đại Ninh). Theo Đảng ủy xã Ninh Gia thì đến nay trong chương trình xây dựng NTM, qua công tác rà soát tiêu chí số 15 về y tế, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 77,23%, nên Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết để tăng cường công tác vận động người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế và tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã giai đoạn 2019 - 2020 theo Quyết định số: 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 
 
Trên những kết quả quan trọng đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ninh Gia tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn đầu tư, quyết tâm khắc phục khó khăn; trong đó tập trung lãnh đạo nâng cao các tiêu chí NTM, phấn đấu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Địa phương phấn đấu thi đua hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 với tổng giá trị sản xuất khoảng 2.678 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đạt 230 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 72 triệu đồng/năm.
 
ĐỨC TÚ
,