Điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của học kì II năm học 2019-2020

Cập nhật lúc 17:00, Thứ Tư, 01/04/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Thực hiện Công văn số 1113 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020, Sở GD-ĐT Lâm Đồng đã có công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của học kì II năm học 2019-2020. 
 
Nội dung giảm tải tập trung các lớp cuối cấp của mỗi bậc học, đặc biệt ở trung học
Nội dung giảm tải tập trung các lớp cuối cấp của mỗi bậc học, đặc biệt ở trung học
 
Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; đồng thời, thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng dẫn để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020. Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, các trường căn cứ vào nội dung của công văn để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù của môn học. Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, các đơn vị chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 và các nội dung “Không dạy”; “Không làm”; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo hướng dẫn tại Công văn này.
 
Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị chỉ đạo và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.
 
TUẤN HƯƠNG
,