Phong trào Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

Cập nhật lúc 06:32, Thứ Tư, 29/04/2020 (GMT+7)
Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức gắn với việc phát động các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động ở các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ.
 
Các đơn vị doanh nghiệp tham gia Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Các đơn vị doanh nghiệp tham gia Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Để việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng, ban hành kế hoạch và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm bảo đảm đúng yêu cầu đề ra. 
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối tham gia học tập chuyên đề theo từng năm. Năm 2019, tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc tổ chức đăng ký làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp. 
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trực thuộc khối đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung cụ thể trong nghị quyết, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị và tổ chức thực hiện; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân.
 
Đặc biệt, trong quá trình triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy đảng, đoàn thể trực thuộc đã thực hiện theo hướng chuyển từ “học tập” sang “làm theo” bằng những phương thức phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ khối. Nhiều đơn vị đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành những quy định cụ thể để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoặc cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác thành khẩu hiệu hành động định hướng những phong trào thi đua lao động sản xuất cụ thể, thiết thực như: “Nêu tên bảng vàng” của Bưu điện tỉnh; “3 đúng, 5 không” của Đảng ủy Ngân hàng NN và PTNT tỉnh... Tại Cuộc thi sân khấu hóa “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do khối tổ chức năm 2019, nhiều đơn vị trong khối đã tham gia và ở phần tiểu phẩm sân khấu hóa đã giới thiệu được rất nhiều những điển hình học tập và làm theo Bác tiêu biểu có thật ở đơn vị để biểu dương và qua đó nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong từng lĩnh vực. Phong trào này cũng được triển khai rộng và sâu trong lực lượng thanh niên. Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp là tổ chức đoàn tiêu biểu và thường xuyên có các hoạt động năng động, sáng tạo trong phong trào Tuổi trẻ làm theo lời Bác. Các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối các doanh nghiệp luôn xung kích trong lao động, sản xuất, kinh doanh, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động trên mọi mặt trận, đặc biệt để lại những dấu ấn lớn trong lòng người dân các xã vùng sâu, vùng xa với các phong trào về nguồn, từ thiện nhân đạo như “Thắp nến tri ân”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chiến dịch tình nguyện hè - kỳ nghỉ hồng”... Bên cạnh đó, Hội CCB của Khối cũng có nhiều hoạt động gương mẫu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ khi luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ở doanh nghiệp và tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng… Những năm qua, rất nhiều tập thể, cá nhân điển hình ở các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng giấy khen và là những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác không chỉ trong khối mà còn trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cũng còn những hạn chế nhất định, chính vì vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho biết sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong mỗi tổ chức và cá nhân. Xây dựng kế hoạch, nội dung phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, doanh nghiệp để triển khai thiết thực, hiệu quả, từ đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo lời Bác ngày càng lan tỏa, đi vào cuộc sống.
 
NGUYÊN THI
,