Trường Đại học Đà Lạt tăng 5% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Cập nhật lúc 18:57, Thứ Tư, 15/04/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Thông tin từ Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Đà Lạt: Nhà trường vừa đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh đại học của Trường Đại học Đà Lạt tăng từ 2.690 năm 2019 lên 2.800 chỉ tiêu năm 2020. Việc tăng chỉ tiêu là do trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 7/2019.
 
Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục được phép tăng chỉ tiêu tuyển sinh không quá 10%. Căn cứ trên nhu cầu nguồn nhân lực và đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Đà Lạt đã tăng 5% chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2019. Việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh cũng nằm trong chiến lược thực hiện Đề án mở rộng ngành đào tạo theo hướng ứng dụng sẽ được Trường Đại học Đà Lạt triển khai vào năm 2021. 
 
TUẤN HƯƠNG
,