Áp dụng hệ thống quản lý ISO vào cải cách hành chính tại UBND cấp xã:

Nhanh hơn 2 năm, tiết kiệm gần 1 tỷ

Cập nhật lúc 17:36, Thứ Bảy, 16/05/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Sau 2 năm thực hiện Kế hoạch số 218 của UBND tỉnh ngày 31/10/2018  về việc “Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (áp dụng ISO) vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, ngày 15/5/2020 UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác áp dụng ISO tại UBND cấp xã. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành, xã, phường, thị trấn, các cán bộ làm công tác áp dụng ISO tại các UBND cấp xã; đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị. 
 
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã
 
Ngay sau khi Kế hoạch 218 của UBND tỉnh được ban hành, Sở Khoa học Công nghệ đã tiến hành lựa chọn 24 đơn vị (UBND cấp xã) để triển khai áp dụng thí điểm. Sở thường xuyên bám sát cơ sở, tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý; đồng thời, thành lập Tổ điều hành việc áp dụng ISO, thực hiện khảo sát, phân loại đối với 24 UBND xã theo số lượng hồ sơ phát sinh, tình hình kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), các điều kiện về nguồn lực... để từ đó có biện pháp phù hợp đối với từng đơn vị. Xây dựng bộ tài liệu khung dùng chung cho UBND cấp xã; đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy trình ISO, đánh giá nội bộ cho từng đơn vị. Phối hợp với đơn vị chứng nhận tiến hành kiểm tra việc áp dụng ISO tại các đơn vị này và hướng dẫn công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho mỗi đơn vị.
 
Sau 1 năm, thực hiện Kế hoạch 218 đã có 37 UBND cấp xã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng ISO và công bố, vượt chỉ tiêu 13 đơn vị so với kế hoạch. Kết thúc giai đoạn 1, Tổ điều hành đã hoàn chỉnh mô hình khung và đề nghị tổ chức áp dụng cho tất cả 110 UBND cấp xã còn lại. Mô hình khung gồm 118 quy trình; trong đó, có 113 quy trình cho các TTHC, 5 quy trình theo yêu cầu của ISO. Với sự nỗ lực chỉ đạo của UBND cấp huyện, sự quyết tâm của các UBND cấp xã, hết tháng 10/2019, đã có 100% UBND cấp xã đã công bố hoàn thành việc xây dựng, áp dụng ISO vào hoạt động của đơn vị. Tổng số TTHC đã ban hành theo tiêu chuẩn ISO là 144 thủ tục với 16 lĩnh vực áp dụng. Cùng với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, từ đầu 2020 toàn tỉnh còn 142 UBND cấp xã, đến thời điểm này 142 UBND cấp xã vẫn tiếp tục áp dụng, duy trì ISO.  Như vậy, thời gian triển khai áp dụng ISO cho UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã nhanh hơn 2 năm so với Kế hoạch 218 và tiết kiệm được gần 1 tỷ đồng cho ngân sách của tỉnh. Việc đồng loạt triển khai áp dụng ISO tại UBND cấp xã đã tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết TTHC cho Nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, mang lại hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của tỉnh.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm S đánh giá cao sự đồng tâm, hiệp lực, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp, cùng thực hiện quyết liệt để việc áp dụng ISO sớm hoàn thành. Đồng chí khẳng định việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý ISO vào cải cách hành chính tại UBND cấp xã đã tạo hiệu quả tích cực, mang lại chất lượng dịch vụ công và cải cách nền hành chính theo hướng đồng bộ, thống nhất từ cấp cơ sở, hoàn thiện nền hành chính. Từ đó đảm bảo việc giải quyết các TTHC nhanh, đúng luật, đúng hạn, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả chất lượng của việc áp dụng ISO, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp xã, coi việc áp dụng hệ thống chất lượng ISO là nền tảng để cải cách hành chính. Phát hiện những điểm chưa phù hợp để kịp thời điều chỉnh, xây dựng nền hành chính hiện đại, vì dân, góp phần giữ vững vị trí là tỉnh đứng đầu Tây Nguyên về chỉ số cải cách hành chính. 
 
Nhân dịp này, 8 tập thể và 7 cá nhân đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì những đóng góp xuất sắc trong công tác thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã.
 
QUỲNH UYỂN
,