Cát Tiên hoàn tất việc chi trả cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cập nhật lúc 12:54, Thứ Hai, 18/05/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo ông Nguyễn Bình - Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Cát Tiên, đến hết ngày 18/5, huyện Cát Tiên hoàn thành việc chi trả cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo trong toàn huyện. 
 
Cụ thể, người có công cách mạng được hưởng trợ cấp hàng tháng là 502 đối tượng với tổng số tiền hơn 750 triệu đồng. Trong số này, có 501 đối tượng được nhận trợ cấp 3 tháng là 1,5 triệu đồng/người; 1 đối tượng được nhận trợ cấp 2 tháng là 1 triệu đồng/người. Đối tượng này được các bộ Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện chi trả trực tiếp.
 
Đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có 1.302 đối tượng được nhận trợ cấp, với tổng số tiền hơn 1,94 tỷ đồng. Trong số này, có 1.295 đối tượng được nhận trợ cấp 3 tháng là 1,5 triệu đồng/người; 1 đối tượng được nhận trợ cấp 2 tháng là 1 triệu đồng/người và 6 đối tượng được nhận hỗ trợ 1 tháng là 500 ngàn đồng/người. Đối tượng này được chi trả tại các điểm bưu điện văn hóa xã trong toàn huyện.
 
Đối với hộ nghèo, cận nghèo có 1.256 khẩu, với số tiền hỗ trợ là 942 triệu đồng. Trong đó, hộ nghèo là 532 khẩu, số tiền hỗ trợ là 399 triệu đồng; hộ cận nghèo là 712 khẩu, số tiền hỗ trợ là 543 triệu đồng. Các đối tượng này được hỗ trợ 750 ngàn đồng/người/3 tháng.
 
Riêng các đối tượng người già, tàn tật không thể đến nhận trực tiếp, địa phương có chính sách hỗ trợ chi trả tại nhà.
 
N.MINH
,