Đà Lạt bình quân mỗi hộ cận nghèo được vay 41,2 triệu đồng

Cập nhật lúc 06:24, Thứ Hai, 11/05/2020 (GMT+7)
Theo UBND TP Đà Lạt, từ đầu năm đến nay, có 5.371 hộ tiếp cận vốn tín dụng chính sách, đạt dư nợ gần 187 tỷ đồng. Trong đó, có 2.533 hộ vay nguồn vốn được ưu tiên đầu tư cho 4 xã xây dựng nông thôn mới, đồng bào DTTS với hơn 84 tỷ đồng.
 
Các chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đã góp phần vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đến nay, đã giúp 308 hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn để sản xuất kinh doanh, bình quân mỗi hộ là 41,2 triệu đồng. Đồng thời, đầu tư cho 54 dự án hộ gia đình giải quyết việc làm cho 54 lao động với số tiền 2,4 tỷ đồng và 189 hộ tại vùng nông thôn vay 3,7 tỷ đồng để xây dựng nhà vệ sinh, công trình nước sạch đạt chuẩn.
 
AN NHIÊN
 
,