Giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Cập nhật lúc 10:50, Thứ Năm, 28/05/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh triển khai phương án giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
 
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng giảm 10% giá bán đối với mức 1 và mức 2 nước sạch sinh hoạt của dân cư; giá bán nước sạch cho hoạt động sản xuất vật chất và hoạt động kinh doanh, dịch vụ quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh.
 
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh giảm 7,5% giá bán cho tất cả các mức nước sạch sinh hoạt dân cư và giá bán cho hoạt động sản xuất vật chất; giảm 30,9% giá bán nước sạch cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ quy định tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh.
 
Giảm 100% giá bán đối với tất cả các mức giá nước sạch, loại công trình nước sạch sinh hoạt nông thôn quy định tại Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 3/5/2017 của UBND tỉnh.
 
Giảm 100% giá bán nước sạch cho các cơ sở y tế và các cơ sở cách ly y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 (không thu phí) trên địa bàn tỉnh theo danh sách được phê duyệt tại Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 8/4/2020 của UBND tỉnh.
 
Thời gian áp dụng: Giảm 3 tháng (từ ngày 1/4/2020 -30/6/2020) đối với nước sinh hoạt đô thị và nước sinh hoạt nông thôn. Đối với các cơ sở y tế và các cơ sở cách ly y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện giảm giá từ khi có quyết định của cơ quan thẩm quyền đưa người đến cách ly cho đến khi hết cách ly theo quy định.
 
AN NHIÊN
,