Hơn 2,6 tỷ đồng triển khai Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng năm 2020

Cập nhật lúc 10:09, Thứ Tư, 06/05/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện, kế hoạch tài chính Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 2,5 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 123 triệu đồng.
 
Kiểm tra sức khỏe cho những người đi rừng làm rẫy và hướng dẫn phòng chống sốt rét kháng thuốc vùng giáp ranh là hoạt động của Dự án đã triển khai tại Lâm Đồng
Kiểm tra sức khỏe cho những người đi rừng làm rẫy và hướng dẫn phòng chống sốt rét kháng thuốc vùng giáp ranh là hoạt động của Dự án đã triển khai tại Lâm Đồng
 
Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường năng lực điều phối, phối hợp giữa các nước khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng trong phát hiện, giám sát, phòng chống dịch xâm nhập và lây lan giữa các nước trong khu vực; củng cố hệ thống giám sát và đáp ứng chủ động trong phòng chống dịch bệnh phù hợp với khu vực và quốc tế; đầu tư hệ thống năng lực xét nghiệm phòng chống dịch bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện tập trung cho tuyến huyện.
 
Theo đó, Dự án này được triển khai tại Trung tâm Y tế các huyện: Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.
 
Kế hoạch thực hiện 3 hợp phần: Đẩy mạnh phối hợp phòng chống dịch bệnh khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, bao gồm: Phối hợp phòng chống dịch bệnh liên ngành, xuyên biên giới (cấp trung ương và tại tỉnh); phòng chống dịch bệnh cho nhóm dễ tổn thương ở khu vực biên giới và hành lang kinh tế (đào tạo cán bộ y tế về tiếp cận các nhóm dễ tổn thương); đầu tư nâng cao năng lực quốc gia trong giám sát và đáp ứng dịch bệnh: Đầu tư cho hệ thống kiểm dịch y tế biên giới (sửa chữa nhỏ phòng cách ly tại các cửa khẩu), nâng cao năng lực giám sát và ứng phó dịch bệnh (tập huấn cho cán bộ thu thập và xử lý số liệu, cán bộ giám sát tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân, tình nguyện viên thôn bản; đào tạo cán bộ tuyến huyện, xã về nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh và sự kiện y tế công cộng); đầu tư hệ thống năng lực xét nghiệm đảm bảo công tác phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời và kiểm sát nhiễm khuẩn trong bệnh viện nhằm phòng chống lây chéo và lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng, cụ thể: Đầu tư hệ thống phòng xét nghiệm (trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm thiết yếu trong phòng xét nghiệm tuyến huyện), quản lý chất lượng dịch vụ xét nghiệm cho đơn vị y tế dự phòng tuyến tỉnh, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện tuyến huyện.
 
AN NHIÊN
,