Phấn đấu đạt 90% dân số tham gia BHYT và trên 110.000 người tham gia BHXH

Cập nhật lúc 16:22, Thứ Tư, 27/05/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 27/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa – Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN (bảo hiểm thất nghiệp) tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020.
 
Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh chủ trì hội nghị
Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh chủ trì hội nghị
 
Kết quả phát triển đối tượng năm 2019 toàn tỉnh có 94.977 người tham gia BHXH, đạt độ bao phủ BHXH 12,5% (vượt 0,9% kế hoạch giao); tham gia BHYT có 1.134.347 người, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 87,3% (vượt 1% kế hoạch giao).
 
5 tháng đầu năm 2020, Lâm Đồng có số người tham gia BHXH là 88.241 người, giảm 6.805 người so với năm 2019 (đạt 11,23% lực lượng lao động của tỉnh), còn thiếu 1,52% với 11.945 người để đạt chỉ tiêu kế hoạch bao phủ BHXH toàn tỉnh năm 2020. Đồng thời, có 1.084.657 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT là 82,81% (giảm 49.690 người so với năm 2019), còn thiếu 94.180 người so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
 
Theo đánh giá, tỉ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn thấp so với tỉ lệ bình quân chung của cả nước. Hiện cả nước có 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; tham gia BHTN chiếm 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi và 90% dân số tham gia BHYT. Nguyên nhân do sự phối hợp giữa các ngành, các cấp với cơ quan BHXH trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT có nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ; một số đơn vị, địa phương chưa quyết liệt phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.
 
Năm 2020, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển trên 110.175 người tham gia BHXH; trong đó, BHXH bắt buộc là 92.615 người và BHXH thất nghiệp là 17.560 người và đạt 90% dân số trong tỉnh tham gia BHYT, hội nghị đưa ra các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT; kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ mua thẻ BHYT cho một số đối tượng gặp khó khăn chưa đủ điều kiện hưởng các chính sách bảo trợ xã hội; vận động hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT; các cơ quan, đơn vị, ban ngành của tỉnh chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức vận động 100% thành viên trong gia đình tham gia BHYT, 100% hội viên và gia đình hội viên các tổ chức hội, đoàn thể tham gia BHYT.
 
AN NHIÊN
,