Tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Sáu, 08/05/2020 (GMT+7)
Nghị quyết (NQ) 42 của Chính phủ và Quyết định (QĐ) số 15 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai việc thực hiện hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được ban hành vừa qua nhận được rất nhiều sự quan tâm. Xoay quanh nội dung này, phóng viên (PV) Báo Lâm Đồng đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thêu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Bà Lê Thị Thêu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bà Lê Thị Thêu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
PV: Theo NQ 42 của Chính phủ, có 7 nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được nhận gói hỗ trợ của Chính phủ. Xin bà cho biết cụ thể hơn về các đối tượng này?
 
Bà Lê Thị Thêu: 7 nhóm đối tượng trên bao gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Nhóm này được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 1 tháng 6 năm 2020. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.
 
Hỗ trợ hộ kinh doanh: Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 1 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.
 
Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây: có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.
 
Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: Nhóm này được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020; cư trú hợp pháp tại địa phương; thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.
 
Hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.
 
Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.
 
Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Mức hỗ trợ: 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.
 
Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Điều kiện vay vốn: Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.
 
Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.
 
Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.
 
Hỗ trợ được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.
 
Cùng với gói hỗ trợ của Chính phủ, người dân trong tỉnh gặp khó khăn do dịch COVID-19 đã nhận được nhiều hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân. (Trong ảnh: Người dân vùng sâu huyện Đức Trọng nhận gạo từ cây ATM gạo)
Cùng với gói hỗ trợ của Chính phủ, người dân trong tỉnh gặp khó khăn do dịch COVID-19 đã nhận được nhiều hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân. (Trong ảnh: Người dân vùng sâu huyện Đức Trọng nhận gạo từ cây ATM gạo)
 
PV: Trong quá trình rà soát các đối tượng này trên địa bàn tỉnh, địa phương có gặp khó khăn, vướng mắc gì không, thưa bà?
 
Bà Lê Thị Thêu: Đây là gói hỗ trợ chưa có tiền lệ, nên còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc khi triển khai, thực hiện. Cụ thể: Về đối tượng: Nhiều đối tượng được hỗ trợ (hỗ trợ người sử dụng lao động và 7 nhóm đối tượng), số lượng cũng rất nhiều (trên 160.000 người - con số tạm tính để dự toán kinh phí). Các đối tượng thường xuyên biến động (chuyển đến, chuyển đi, phát sinh thêm hoặc chết...). Đối tượng lại đang gặp khó khăn, nhất là nhóm đặc thù, yếu thế: Đối tượng BTXH, hộ nghèo...: khó khăn trong thực hiện thủ tục, hồ sơ theo quy định.
 
Thêm một khó khăn nữa đó là việc xác định đối tượng: Nhóm đối tượng là người lao động, nhất là lao động tự do, các tiêu chí, điều kiện quy định chưa rõ ràng, cụ thể, còn nhiều vướng mắc, nhưng chưa có hướng dẫn của bộ, ngành liên quan. Đó còn là khó khăn trong việc rà soát, tránh trùng hoặc sót đối tượng giữa các nhóm đối tượng thụ hưởng.
 
Khó khăn về hồ sơ: Liên quan đến hỗ trợ về tiền nên quy định hồ sơ chặt chẽ, nhiều thủ tục khó triển khai với nhóm đặc thù, vùng sâu, xa, vùng đồng bào DTTS... Về quy trình: Tất cả các đối tượng đều được tập trung rà soát tại cơ sở để có căn cứ chi trả mà công việc tại cơ sở lại rất nhiều... Về cơ sở: cấp xã, thôn, tổ dân phố - nơi khó khăn về con người, điều kiện, cơ sở vật chất để áp dụng công nghệ thông tin... Về thời gian: Ngày 24/4/2020, Quyết định 15/2020/ QĐ-TTg được ban hành quy định về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 27/4/2020 Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai QĐ 15 nên khó khăn trong việc tổ chức chi hỗ trợ trong tháng 4 như chỉ đạo của Trung ương.
 
Công ty Merkava Việt Nam luôn đảm bảo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người lao động. Ảnh: Khánh Phúc
Công ty Merkava Việt Nam luôn đảm bảo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người lao động. Ảnh: Khánh Phúc
 
PV: NQ 42 của Chính phủ và QĐ số 15 của Thủ tướng về việc hỗ trợ nhóm đối tượng trên vừa được ban hành, vậy nghị quyết này được triển khai cụ thể ra sao trên địa bàn tỉnh, thưa bà?
 
Bà Lê Thị Thêu: Thực hiện NQ của Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, trực tiếp là lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt tại địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, nhất là lực lượng cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố. Cụ thể: UBND tỉnh tổ chức nhiều cuộc họp với các ngành liên quan ngay sau khi có Nghị quyết 42 để chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thành phố có bước chuẩn bị trước khi QĐ 15 được ban hành.
 
Cùng đó, sau hội nghị trực tuyến triển khai QĐ 15 của Trung ương, UBND tỉnh chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp các sở, ngành liên quan, nhất là Sở Tài chính tham mưu kế hoạch của tỉnh Lâm Đồng. Và ngày 4/5/2020, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo kịp thời: Thống nhất sử dụng 63.852,0 triệu đồng để hỗ trợ cho 9.442 người có công với cách mạng và 33.126 đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong quá trình tổ chức chi trả, cơ quan, đơn vị thực hiện việc chi trả kinh phí tiếp tục rà soát, đảm bảo chi trả cho đúng đối tượng thụ hưởng.
 
Mặt khác, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính... tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện tại địa phương, tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ, ngành liên quan trả lời để có căn cứ thực hiện. Song song với đó, ngày 5/5/2020 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện NQ 42 của Chính phủ và QĐ của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với các nội dung triển khai cụ thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Cùng ngày, Sở LĐ-TB&XH ban hành công văn về việc tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, để cung cấp video nhận biết và hướng dẫn hỗ trợ các đối tượng theo quy định của NQ số 42 và QĐ số 15; Bộ nhận diện hình ảnh về điều kiện hưởng gói hỗ trợ; Bộ hỏi - đáp theo các đường link cụ thể. Cung cấp số điện thoại các phòng và điện thoại di động các đồng chí trưởng phòng liên quan: Phòng Người có công, Phòng Bảo trợ xã hội - Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội để cán bộ các Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố, cán bộ cấp xã, liên hệ trực tiếp nếu có phát sinh vướng mắc cần hỗ trợ.
 
Song song với đó, ngày 6/5/2020, Ủy ban MTTQVN tỉnh ban hành Hướng dẫn số 26, nhằm hướng dẫn chi tiết giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo NQ 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
PV: Xin chân thành cảm ơn bà về những thông tin trên!
 
THY VŨ (thực hiện)
,