Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nổi bật về học tập và làm theo Bác

Cập nhật lúc 05:48, Thứ Tư, 20/05/2020 (GMT+7)
Đảng bộ và nhà trường luôn phát huy vai trò và trách nhiệm của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, gắn kết quả “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Qua đó, 4 năm liền Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu (từ năm 2015 - 2019).
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐYT Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐYT Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
 
Với hơn 40 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Lâm Đồng đã đào tạo hơn 45.000 cán bộ y tế có chất lượng chuyên môn cao, nhiều cán bộ y tế tốt nghiệp tại trường hiện đã và đang là lãnh đạo các đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh. Nhà trường đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Trung ương, của các bộ, ngành và tỉnh Lâm Đồng như: Huân chương Lao động hạng Nhì (2013), Huân chương Lao động hạng Ba (2008), Cờ thi đua của Chính phủ (2016), nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng.
 
Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các Chỉ thị số 06-CT/TW (khóa X), Chỉ thị số 03-CT/TW (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) của Bộ Chính trị tại hội nghị đảng ủy cấp trên, Đảng bộ và nhà trường đã xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và nhà trường trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. 
 
Căn cứ chuyên đề học tập và làm theo Bác cụ thể hàng năm và hướng dẫn của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã ban hành các hướng dẫn cụ thể về những nội dung học tập và làm theo để đảng viên, công chức, viên chức, NLĐ trong nhà trường đăng ký học tập và làm theo.
 
Đảng bộ và nhà trường tổ chức thảo luận các chuyên đề về: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”… Tại các cuộc họp của Đảng bộ và nhà trường, cấp ủy, Ban Giám hiệu đã dành nhiều thời gian để đánh giá, kiểm điểm những kết quả đã đạt được trong thực hiện việc “học tập” và “làm theo” của tập thể Đảng bộ, Chi bộ và từng cá nhân đảng viên, công chức, viên chức, NLĐ về những nội dung đăng ký theo từng chuyên đề hàng năm. Qua sinh hoạt, cấp ủy, Ban Giám hiệu đã nêu bật những kết quả đạt được trong “học tập” và “làm theo” của tập thể và mỗi cá nhân cần phát huy và chỉ ra những hạn chế, tồn tại để khắc phục. Nhờ đó đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác, đồng thời đưa việc “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp trong sinh hoạt và việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, NLĐ; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm học.
 
Cấp ủy, Ban Giám hiệu đã gắn việc “làm theo” của tập thể Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và từng cá nhân và nhiệm vụ thực tiễn. Chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tính chủ động, phù hợp đặc thù của nhà trường, từng đối tượng đảng viên, công chức, viên chức và học sinh sinh viên. Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 
Tổ chức học tập, đưa nội dung “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ, Ban Giám hiệu và các đoàn thể trực thuộc. Triển khai các nội dung học tập hàng năm trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ, nhà trường, kết hợp với các phong trào thi đua, các đợt sơ kết, tổng kết.
 
Trên cơ sở nhiệm vụ thực tiễn của Đảng bộ, nhà trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động của nhà trường.
 
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới.
 
Tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức, NLĐ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm. Từng cá nhân cam kết các nội dung cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung đăng ký phải sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.
 
Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn nêu cao vai trò chỉ đạo, chủ chốt, gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó, tất cả đảng viên, viên chức, NLĐ đều có ý thức trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Thường xuyên nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng Đảng bộ và nhà trường trong sạch, vững mạnh, đa số đều có ý thức tự giác thể hiện qua các việc làm cụ thể của mỗi người tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
 
Đồng chí Bí thư - Hiệu trưởng nhà trường, GS-TSKH Dương Quý Sỹ cho biết: Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn đoàn kết, thống nhất, luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; luôn tìm tòi, có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục. Việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại nhà trường đã thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo đảng viên, công chức, viên chức, NLĐ và học sinh sinh viên nhà trường. Nhà trường có 2 ngành nghề đào tạo chuẩn ASEAN và được phê duyệt vào danh sách Trường chất lượng cao đến năm 2025. Bên cạnh đó, nhà trường làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo, chính quyền địa phương trong đầu tư xây dựng, cải tạo phòng học, phòng làm việc và cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, thân thiện, đáp ứng được nhu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Các ngành nghề đào tạo ngày càng được mở rộng, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường.
 
AN NHIÊN
,