ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN DI LINH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Chặng đường 5 năm qua của Đảng bộ Công an huyện Di Linh

Cập nhật lúc 06:09, Thứ Ba, 02/06/2020 (GMT+7)
Nhiệm kỳ 5 năm (2015 - 2020) không phải là dài nhưng cũng đủ để khẳng định với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Công an huyện Di Linh đã thể hiện vai trò là đơn vị chủ công trên lĩnh vực giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ công tác phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Hình ảnh cán bộ Công an huyện đã trở thành quen thuộc với các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn huyện cùng sự tin tưởng tuyệt đối. 
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Di Linh triển khai nghị quyết
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Di Linh triển khai nghị quyết
 
Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Đảng bộ Công an tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và công tác xây dựng lực lượng luôn được quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ phục vụ công tác ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an huyện luôn được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Huyện ủy, UBND huyện hỗ trợ các nguồn kinh phí phục vụ công tác chiến đấu, đảm bảo đời sống sinh hoạt của cán bô,̣ đảng viên, nhằm khắc phục mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và Nhân dân giao phó. 
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện; từ đó cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng của Đảng bộ. Bám sát Nghị quyết này, Ban Thường vụ (BTV), cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Những nỗ lực và cố gắng của Đảng bộ Công an huyện đã đóng góp vào thành tích chung của đơn vị; nhiều đồng chí trong cấp ủy được tín nhiệm, giữ những vị trí quan trọng của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, trong đó BTV có 5 đồng chí. Với BTV được kiện toàn, Đảng bộ xác định lấy công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ đột phá. Để làm được điều này, Đảng bộ đã củng cố, xây dựng mối đoàn kết, sắp xếp cán bộ phù hợp với khả năng, ưu tiên bố trí cán bộ giàu kinh nghiệm, cán bộ trẻ có kiến thức vào những lĩnh vực trọng tâm...
 
Điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 mà Đảng bộ Công an huyện đạt được là triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, trong đó thực hiện nghiêm quy định nêu gương đối với người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy. Qua việc tổ chức sinh hoạt đều đặn, lồng vào đó là triển khai học tập các nghị quyết của Đảng cấp trên nên việc nắm bắt cũng như chỉ đạo công việc chuyên môn sát hơn và kịp thời hơn. Trên cơ sở nguyên tắc, nhiệm vụ chuyên môn phải được thực hiện dựa trên Nghị quyết của Đảng bộ, nên Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác từng tháng và có đánh giá kết quả đạt được để xây dựng phương hướng cho thời gian tiếp theo. Việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được Đảng bộ đặc biệt quan tâm nên đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị.
 
Nhờ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác nên trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện đã hoàn thành công tác chuyên môn, đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Trong đó, Đảng bộ đã luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua vì ANTQ với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Do vậy, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Camera an ninh” được duy trì và phát triển với nhiều mô hình mới, thông qua các phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra khám phá án. Trong 5 năm qua, Công an huyện đã chủ động nắm tình hình, xác minh lập kế hoạch, lập chuyên án, đã tiến hành điều tra làm rõ 254/289 vụ gồm 408 đối tượng, đạt tỷ lệ 87,8%, thu hồi tài sản trị giá trên 2 tỷ đồng, trọng án khám phá 10/10 vụ, đạt 100%. Mời gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng, từ đó đã có tác dụng kiềm chế hoạt động tội phạm, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, từng bước hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội trên địa bàn. 
 
Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng ủy và các chi bộ quan tâm, chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 24 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 32 đồng chí. Với khẩu hiệu “Danh dự, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đại hội Đảng bộ Công an huyện Di Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ đi sâu kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu BTV Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Di Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Đây sẽ là tiền đề để Đảng bộ Công an huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác công an các năm tiếp theo, trọng tâm là đợt thi đua kỷ niệm 50 năm học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.
 
TIẾN DŨNG
,