Đức Trọng: Nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Cập nhật lúc 06:00, Thứ Ba, 16/06/2020 (GMT+7)
Từng là một huyện dẫn đầu về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Lâm Đồng trong nhiều năm, Đức Trọng gần đây đang nỗ lực để vươn lên trở lại! 
 
Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện Đức Trọng
Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện Đức Trọng
 
Mất điểm vì đâu? 
 
Với 94,20 điểm đạt được, trong đó có 63,75 điểm tự chấm đã qua thẩm định của tỉnh (điểm tối đa cho cột điểm này là 65 điểm) và 30,45 điểm điều tra xã hội học (điểm tối đa là 35 điểm), Đức Trọng năm 2019 đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC trong 12 huyện, thành của tỉnh.
 
So với năm 2018 trước đó, chỉ số CCHC của huyện Đức Trọng trong năm 2019 đã tăng lên 4,25 điểm (năm 2018 được 89,95 điểm), đồng thời cũng từ hạng 6 vươn lên hạng 4 trong bảng xếp hạng. 
 
So với Đà Lạt - đơn vị dẫn đầu bảng chỉ số xếp hạng này thì Đức Trọng không chênh lệch số điểm nhiều lắm, chỉ 0,67 điểm (Đà Lạt dẫn đầu với 94,87 điểm). Tuy nhiên, trong xếp hạng chỉ số CCHC hiện nay, ngay cả trong xếp hạng của toàn quốc hay của tỉnh, sự chênh lệch điểm của từng địa phương với nhau thường rất nhỏ vì mọi đơn vị đều có những nỗ lực nhất định, nhưng sự mất điểm dù điểm rất nhỏ, cũng đẩy các vị trí xếp hạng xuống rất sâu. 
 
Trong bảng điểm chỉ số CCHC năm 2019, Đức Trọng đã đạt điểm tối đa ở nhiều cột điểm qua thẩm định. Như trong tiêu chí công tác chỉ đạo điều hành, huyện đạt 11/11 điểm; trong cải cách thể chế, huyện đạt 7/7 điểm; trong cải cách tổ chức bộ máy, huyện đạt 4/4 điểm; trong đổi mới cơ chế quản lý tài chính công đạt 4/4. Điểm điều tra xã hội học của huyện đạt 30,45 điểm, đứng thứ 4/12 huyện, thành của tỉnh; tăng 0,5 điểm so với năm trước. 
 
Tuy nhiên, rất nhiều điểm chỉ số thành phần bị mất điểm và huyện đã chỉ ra nguyên do từ đâu. Chẳng hạn, trong tiêu chí thành phần 7.1.5 về thư điện tử công vụ, huyện chỉ đạt 0,75/1 điểm (mất 0,25 điểm). Nguyên do trong năm qua, nhiều đơn vị của huyện không thường xuyên dùng thư điện tử công vụ, cụ thể đó là tài khoản của Đảng ủy các xã Hiệp An, Bình Thạnh, N’Thol Hạ, Phú Hội, Tà Hine. Dù Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã có văn bản nhắc nhở nhưng các đơn vị này vẫn không lưu ý. 
 
Hay tiêu chí thành phần 7.1.6 về Trang thông tin điện tử của huyện, chỉ đạt 1/1,5 điểm (mất 0,5 điểm), nguyên do Phòng Văn hóa - Thông tin - đơn vị phụ trách trang đã không cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo của huyện. Trong năm 2019 có hơn 11 nghìn văn bản, trong khi số cập nhật trên trang thông tin điện tử này chỉ hơn 500 văn bản. 
 
Trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, Đức Trọng cũng mất 0,5 điểm, chỉ đạt 1/1,5 điểm. Hầu hết dịch vụ công trực tuyến huyện cung cấp đến nay chỉ dừng ở mức độ 2, còn hồ sơ mức độ 3 và mức độ 4 phát sinh rất ít, chỉ có 3 hồ sơ trong năm 2019. Và cũng do các thủ tục hành chính trên phần mềm và Trang thông tin điện tử của huyện chưa đồng bộ nên huyện bị trừ điểm, tuy nhiên với tiêu chí thành phần này hầu hết các huyện, thành trong tỉnh cũng chỉ đạt 1 điểm trong tổng số 1,5 điểm.
 
Trong đánh giá mức độ hài lòng qua điều tra xã hội học, dù tăng điểm so với năm trước, tuy nhiên người dân cũng phản ánh với huyện về nhiều vấn đề để huyện có thể cải thiện trong thời gian đến. Đó là việc một số cán bộ, công chức có thái độ không tốt trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực đất đai, giải đáp thắc mắc chưa thỏa đáng. Về dịch vụ y tế công, người dân phản ảnh năng lực, trình độ của đội ngũ viên chức y tế cơ sở còn rất hạn chế; trong giáo dục, năng lực và chất lượng dạy học của một số giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu.
 
Giải quyết tốt hồ sơ 
 
Căn cứ vào các phân tích nguyên nhân giảm điểm, Đức Trọng đã đưa ra các giải pháp để nâng điểm chỉ số CCHC trong năm nay, trọng tâm vẫn là việc giải quyết tốt hồ sơ thủ tục hành chính cho dân. 
 
Trước nhất, huyện yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin huyện phối hợp với Văn phòng UBND huyện và các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn không chỉ đăng tải đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã mà còn cập nhật kịp thời văn bản chỉ đạo, điều hành của huyện theo quy định lên trang thông tin điện tử. Huyện cũng lưu ý Phòng rà soát số hộp thư điện tử công vụ để bổ sung hoặc thu hồi, chấn chỉnh, đôn đốc việc sử dụng hộp thư điện tử này trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tại huyện. 
 
Đức Trọng cho biết trong năm nay sẽ phối hợp cùng Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh cung cấp 100% thủ tục hành chính cấp huyện ở mức độ 2 trở lên; đồng thời, huyện tăng cường biện pháp thực hiện việc tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; vận động tổ chức và người dân sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích theo quy định. 
 
Huyện cho biết cũng sẽ triển khai tốt hệ thống một cửa điện tử từ huyện đến các xã, thị trấn trong huyện; đảm bảo giải quyết hồ sơ hành chính trên giấy và trên hệ thống một cửa điện tử đồng bộ; đảm bảo giải quyết đúng hạn theo qui định.
 
Huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc ban hành văn bản xin lỗi tổ chức và công dân trong tinh thần “tự giác, biết nhận lỗi và sửa chữa” đối với những trường hợp hồ sơ hành chính quá hạn cả ở cấp huyện và cấp xã; cam kết thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính trễ hạn; nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua hệ thống một cửa điện tử UBND cấp huyện đạt trên 80%; đảm bảo số thủ tục hành chính các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp xã giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 100%; phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ giấy và hồ sơ một cửa điện tử đồng bộ và đúng hạn đạt tỷ lệ từ 97% trở lên.
 
Và một nhiệm vụ cũng không kém quan trọng mà huyện nêu ra, đó là phát động phong trào thi đua, năng động, sáng tạo đóng góp sáng kiến trong công tác CCHC tại địa phương, phấn đấu mỗi năm có ít nhất 2 sáng kiến, kinh nghiệm trong triển khai CCHC được tỉnh hoặc huyện công nhận.
 
VIẾT TRỌNG
,